Mono Pass, Sierra Nevada Mountains, California

(1877)

Mono Pass, Sierra Nevada Mountains, California Read More »