Mono Pass, Sierra Nevada Mountains, California

(1877)